Τηλ.: +30 2610 273 257, 2610 223 740
Fax:  +30 2610 223 740
Email: eesp@otenet.gr

Πλατεία Γεωργίου Α' 25
Πάτρα, 26221, Ελλάδα
    

ΠΡΟΣ τον ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΤΡΕΩΝ κ. Κώστα Πελετίδη

Κύριε Δήμαρχε,

Όπως γνωρίζετε, στην περιοχή της Πάτρας, την 20 και 21/9/2015, πολλές επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή επί δωδεκάωρο.

Οι επιχειρήσεις υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την εισροή υδάτων εντός των επαγγελματικών εγκαταστάσεων σε  εξοπλισμό και εμπορεύματα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα στον νόμο 2459/1997, άρθρο 36 (ΦΕΚ 17 Α/1997) προβλέπεται «επιχορήγηση για ζημιές και πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες, σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που πλήττονται από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών, δύναται δε να παρέχεται επιχορήγηση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, για την αντιμετώπιση των ζημιών».

Με την υπουργική απόφαση 20725/Β.979/10.5.2011 (ΦΕΚ 1207 Β/2011), καθορίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν.2459/1997.

Σύμφωνα με αυτή, η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες, όπως αναφέρονται, γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές που συστήνονται κατά περίπτωση με απόφαση του Περιφερειάρχη, προς το οποίο έχουμε υποβάλει σχετικό αίτημα. Τα απαραίτητα στοιχεία υποβάλλονται από την αρμόδια Περιφέρεια στην αρμοδία Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.

Σημαντικό είναι ότι για να ισχύουν τα ανωτέρω, θα πρέπει να έχει εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την οριοθέτηση της συγκεκριμένης πληγείσας περιοχής. Η δε απόφαση εκδίδεται μετά από αίτημα της αρμοδίας Δημοτικής αρχής.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να αιτηθείτε προς το Υπουργείο Οικονομικών για τα ακόλουθα.

1. Άμεση οριοθέτηση της περιοχής του Δήμου μας ως πληγείσας περιοχής (πλημμυρόπληκτης) και παροχή αποζημιώσεων για αποκατάσταση ζημιών σε εμπορεύματα, εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις σε επαγγελματικά εργαστήρια, εμπορικά καταστήματα, και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Επίσης προτείνουμε να αιτηθείτε :

•Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ και των άλλων παρακρατούμενων φόρων.

• Αναστολή δόσεων του φόρου εισοδήματος και των ληξιπρόθεσμων χρεών τους.

• Αναστολή των πάσης φύσεως πλειστηριασμών.

• Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις τράπεζες που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις.

• Αναστολή της καταβολής τρεχουσών εισφορών προς το ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, κλπ. χωρίς να χάνουν την ασφαλιστική τους ενημερότητα.

• Αναστολή αναγγελίας στον Τειρεσία.

 

Με εκτίμηση

              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ    ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ                     ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ                                                                                     ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

© 2016 Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών - ΕΕΣΠ. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp S.A.

Search