Τηλ.: +30 2610 273 257, 2610 223 740
Fax:  +30 2610 223 740
Email: eesp@otenet.gr

Πλατεία Γεωργίου Α' 25
Πάτρα, 26221, Ελλάδα
    

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»

Προκηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια του Υποέργου 4 της Πράξης «Ανοικτό ΚέντροΠροκηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια του Υποέργου 4 της Πράξης «Ανοικτό ΚέντροΕμπορίου Πάτρας» με τίτλο «Δημιουργία και Ανάδειξη Ταυτότητας Εμπορικής Περιοχής», η οποία έχει ενταχθεί στο ΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την με Αριθ. Πρωτ. 4263/1425/Α3-28/06/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΕ2465ΧΙ8-ΜΑΞ) Απόφαση Ένταξης και την τροποποίηση αυτής με Αριθ. Πρωτ. 7474/B1/1517/11.12.2019 (ΑΔΑ:ΩΨΡΝ46ΜΤΛΡ-4ΗΜ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5035545, προϋπολογισμού δαπάνης 201.532,24 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου τουΦ.Π.Α.). Η διακήρυξη του διαγωνισμού περιλαμβάνει δύο (2) Τμήματα.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Φορέας Υλοποίησης/Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝΟδός: Πλατεία Γεωργίου Α’ 25Ταχ.Κωδ.: 262 21Τηλ.: 2610 273257Telefax: 2610 223740E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Ιστοσελίδα: www.eesp.gr2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς καιόλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού ΣυστήματοςΗλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες έγγραφο

© 2016 Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών - ΕΕΣΠ. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp S.A.

Search