Τηλ.: +30 2610 273 257, 2610 223 740
Fax:  +30 2610 223 740
Email: eesp@otenet.gr

Πλατεία Γεωργίου Α' 25
Πάτρα, 26221, Ελλάδα
    

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΕ

Πάτρα 24/12/2021

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΕ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών στην Συνεδρίαση 14/2021 στις 21/9/2021 συγκροτήθηκε Επιτροπή Αξιολόγησης για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την Υλοποίηση με Ίδια Μέσα του προγράμματος Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας με κωδικό ΟΠΣ 5035545.

Η επιτροπή μετά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με την Ανοικτή Πρόσκληση (αρ. πρωτ. 4178) στις 15/12/2021 και την συνέντευξη των υποψηφίων

καταλήγει ομόφωνα στην παρακάτω πρόταση:

1. Για την θέση του συνεργάτη Μηχανικού με βάση τις σπουδές και την εμπειρία προκρίνει τον Γεωργίου Θωμά

2. Για την θέση του συνεργάτη Οικονομολόγου με βάση τις σπουδές και την εμπειρία η επιτροπή προκρίνει τον Παπανδρέου Χρήστο

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

Πατήστε εδώ για να καταβάσετε την πλήρη εισήγηση

 

 

© 2016 Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών - ΕΕΣΠ. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp S.A.

Search