Τηλ.: +30 2610 273 257, 2610 223 740
Fax:  +30 2610 223 740
Email: eesp@otenet.gr

Πλατεία Γεωργίου Α' 25
Πάτρα, 26221, Ελλάδα
    

Επιμόρφωση Τεχνικών Ασφαλείας Β' Κατηγορίας

Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών σε συνεργασία με το ΚΑΕΛΕ ΠΑΤΡΑΣ πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα Τεχνικών Ασφάλειας για επιχειρήσεις Β΄κατηγορίας

Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών σε συνεργασία με το ΚΔΒΜ2-  Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας της ΕΣΕΕ – Παράρτημα Πάτρας, πρόκειται να υλοποιήσει  πρόγραμμα  επιμόρφωσης εργοδοτών σε καθήκοντα Τεχνικών Ασφάλειας για επιχειρήσεις Β΄ κατηγορίας  (παρασκευαστήρια, αρτοποιεία, βιοτεχνίες, συνεργεία, ελαιοτριβεία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, πρατήρια υγρών καυσίμων κλπ) διάρκειας 35 ωρών. 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Το πιστοποιητικό αυτό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό ή επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό και απαλλάσσει τον εργοδότη (που δεν διαθέτει την εν λόγω πιστοποίηση),  από την υποχρέωση να αναθέτει σε  εξωτερικό συνεργάτη τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή του.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για την υποβολή  Αίτησης Συμμετοχής, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου Πλ. Γεωργίου Α’ 25, και στο τηλέφωνο 2610273257

Εκ του Συλλόγου

© 2016 Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών - ΕΕΣΠ. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp S.A.

Search