Τηλ.: +30 2610 273 257, 2610 223 740
Fax:  +30 2610 223 740
Email: eesp@otenet.gr

Πλατεία Γεωργίου Α' 25
Πάτρα, 26221, Ελλάδα
    

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπόμνημα ΕΣΕΕ και ΕΕΣΠ για Εργασιακά Θέματα

 

Σας κοινοποιούμε υπόμνημα με τις θέσεις και προτάσεις της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και  του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών (ΕΕΣΠ) για Εργασιακά Θέματα, το οποίο επιδόθηκε στην Υπουργό Εργασίας κα Έφη Αχτσιόγλου κατά την επίσκεψή της στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας, στις 17/1/2017.

 

 

Η απασχόληση στο εμπόριο

 

«Το εμπόριο αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της ελληνικής οικονομίας προσφέροντας απασχόληση σε περισσότερους από 650.000 εργαζόμενους (για 12 μήνες τον χρόνο). Επίσης, είναι ο σημαντικότερος πόλος προσέλκυσης των νέων ηλικίας 15-24 ετών και γυναικών. Το εργατικό κόστος στην Ελλάδα επιβαρύνεται υπέρμετρα από το αδικαιολόγητα και χωρίς ανταποδοτικότητα υψηλό μη μισθολογικό κόστος. Αποτέλεσμα είναι, παρά τις πρόσφατες μειώσεις, να έχουμε ένα από τα υψηλότερα μη μισθολογικά κόστη της Ευρωζώνης, ενώ οι πραγματικοί μισθοί των εργαζομένων είναι χαμηλοί.

 

·       Ο ουσιαστικός Κοινωνικός Διάλογος είναι στις παρούσες συνθήκες βασική προϋπόθεση για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων.

·       Η θεσμική ενίσχυση του ρόλου των Κοινωνικών Εταίρων θα συμβάλει στην ενδυνάμωση τόσο του ΚΔ όσο και στην διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής.

·       Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας δεν μπορούν να μειωθούν περαιτέρω τη στιγμή μάλιστα που αντιπροσωπεύουν κατανάλωση για τις επιχειρήσεις.

·       Η ανταγωνιστικότητα σε εθνικό επίπεδο επηρεάζεται πολύ περισσότερο από παράγοντες όπως η γραφειοκρατία, η πολυνομία, η πολύ αργή απονομή δικαιοσύνης, ο κρατικός παρεμβατισμός, το φορολογικό σύστημα, η διαφθορά και η αντιεπιχειρηματική νοοτροπία.

·       Η μείωση μισθών επηρεάζει ευθέως αναλογικά τους πόρους των ασφαλιστικών ταμείων.

 

 

Κατώτατος Μισθός

 

Στο ζήτημα του κατώτατου μισθού, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Προτείνουμε την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού σε δύο χρονικά και ποσοτικά στάδια, τα οποία θα απέχουν τουλάχιστον ένα έτος μεταξύ τους, κατά το πρότυπο των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων του 2008 και του 2010 (ΕΓΣΣΕ 2008: 680,59 €, ΕΓΣΣΕ 2010: 751,39 €).

Δεν  αντιμετωπίσαμε ποτέ φοβικά την αύξηση του κατώτατου μισθού, αφού η εν λόγω κίνηση, θα ενισχύσει την κατανάλωση, θα αυξήσει τον τζίρο των επιχειρήσεων και θα επιταχύνει την αύξηση της απασχόλησης, η οποία είναι και το ζητούμενο σήμερα.

 

Αναλυτικότερα:

·       Η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ (μεικτά) θα αναθερμάνει την οικονομία.

·       Η ενίσχυση του κατώτατου μισθού συνεπάγεται υψηλότερη καταναλωτική ζήτηση, παράμετρος η οποία θα μπορούσε να αναχαιτίσει τις αποπληθωριστικές πιέσεις.

·       Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα προκαλούσε τόνωση της ζήτησης και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα θα εισέρεαν επιπλέον έσοδα στα δημόσια ταμεία, από τον ΦΠΑ.

·       Οι ΜμΕ του εμπορίου προτιμούν τους τοπικούς προμηθευτές, αναγνωρίζοντας εμπράκτως πως η «ανακύκλωση» του χρήματος εντός της ελληνικής αγοράς βοηθάει πρωτίστως την ελληνική οικονομία.

·       Η επιβάρυνση των εργοδοτών από την αύξηση του κατώτατου μισθού, θα μπορούσε να αντισταθμιστεί εν μέρει μεσοπρόθεσμα τόσο από την επιδότηση της εργασίας (αντί της ανεργίας), όσο και από την ενίσχυση του κύκλου εργασιών.

 

 

Προτάσεις για την Εργασία στο Εμπόριο

 

Α. Μισθολογικό κόστος

Τα άμεσα μέτρα στα οποία πρέπει να προχωρήσει η Κυβέρνηση για την τόνωση της απασχόλησης στο εμπόριο είναι τα ακόλουθα:

·       Μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας. Η επιδότηση της εργασίας αντί της ανεργίας με το επίδομα των 360 ευρώ να έχει συνδικαιούχους εργοδότη και εργαζόμενο για κάθε νέα θέση εργασίας. Σημειωτέον ότι ένα επίδομα ανεργίας, μπορεί να επιδοτήσει δύο θέσεις εργασίας, χωρίς καμία επιβάρυνση για την επιχείρηση.

·       Επιδότηση της εργασίας στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την κατάταξη των επιχειρήσεων κατά κατηγορία αριθμού απασχολουμένων (πχ. για επιχειρήσεις που απασχολούν 3 εργαζόμενους, να επιδοτείται η απασχόληση του ενός για διάστημα 18 μηνών, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης και των 3 θέσεων εργασίας).

·       Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους νεοπροσλαμβανόμενους στο εμπόριο.

·       Φορολογικά κίνητρα για την επιβράβευση των συνεπών επιχειρηματιών, για την διατήρηση των θέσεων απασχόλησης αλλά και για την δημιουργία νέων, όπως η δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού για την ενίσχυση ιδίως των μικρών επιχειρήσεων, ώστε να μην προχωρήσουν σε απολύσεις ή η παροχή φοροαπαλλαγών σε επιχειρήσεις που διατηρούν ή αυξάνουν το προσωπικό τους.

·       Μετατροπή των διοικητικών προστίμων για την αδήλωτη εργασία σε κόστος πρόσληψης και διατήρησης της θέσης απασχόλησης από την επιχείρηση που παρανόμησε.

 

 

Β. Στρατηγικές για την Τόνωση της Απασχόλησης μέσω ΟΑΕΔ

Επανειλημμένα έχουμε εκφράσει τη θέση μας για επιδότηση της εργασίας αντί της ανεργίας. 

Στις σχετικές στρατηγικές για τόνωση της απασχόλησης, κυρίαρχο ρόλο μπορεί να παίξει ο ΟΑΕΔ, προχωρώντας στις εξής κινήσεις:

 

·       Να εισαχθούν νέα κίνητρα για τις επιχειρήσεις, ώστε να προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις. 

·       Να σχεδιαστούν ειδικά προγράμματα ένταξης των ανέργων εργαζομένων στην επιχειρηματική αγορά, όπως η παραπάνω αναφερόμενη πρότασή μας για μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επιδότηση βιώσιμου σχεδίου απασχόλησης. 

·       Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει να αποτελέσουν εργαλείο πρώτης γραμμής για την καταπολέμηση της ανεργίας και να εκτελεστούν σε όλο τους το εύρος.  Στο πλαίσιο αυτό, επιβάλλεται η εκ μέρους του ΟΑΕΔ ταυτόχρονη ετήσια προκήρυξη των προγραμμάτων κατάρτισης 0,45 και 1,25 («μεγάλων» και «μικρών» επιχειρήσεων) του ΛΑΕΚ. Μέχρι τώρα, τα προγράμματα 1,25 έχουν μείνει δραματικά πίσω.

·       Να αποκατασταθεί η ενίσχυση από τον Ενιαίο Λογαριασμό Κοινωνικών Πολιτικών (στον οποίο έχει ενσωματωθεί ο ΛΑΕΚ) των εκπαιδευτικών κέντρων των κοινωνικών εταίρων, που γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθένα την αγορά και τις ανάγκες της, βοηθούν τα μέγιστα στην απόκτηση δεξιοτήτων από τους εργαζόμενους που αγωνίζονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους και στις επιχειρήσεις, που κάνουν χρήση τους.

·       Να σχεδιαστούν και να προκηρυχθούν εξειδικευμένα προγράμματα «Δεύτερης Ευκαιρίας» για την απασχόληση εμπόρων που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους, καθώς και να εξεταστεί η δυνατότητα όσων εξ αυτών είναι άνω των 55 ετών και διαθέτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ενσήμων και ετών ασφάλισης να ενταχθούν σε προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης. 

·       Τέλος, αν και δεν έχει άμεση αλλά έμμεση σχέση με την τόνωση της απασχόλησης, επισημαίνουμε την ανάγκη να επανασχεδιάσει ο ΟΑΕΔ τα γενικευμένα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, που προς το παρόν τουλάχιστον λειτουργούν σε πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με την εμπειρία του παρελθόντος.»

 

Εκ του Συλλόγου

 

 

 

© 2016 Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών - ΕΕΣΠ. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp S.A.

Search