Τηλ.: +30 2610 273 257, 2610 223 740
Fax:  +30 2610 223 740
Email: eesp@otenet.gr

Πλατεία Γεωργίου Α' 25
Πάτρα, 26221, Ελλάδα
    

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν από τον Εμπορικό & Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών και άλλους συνδικαλιστικούς φορείς  στο ΔΣ του ΟΑΕΕ σας ενημερώνουμε ότι μπορεί να γίνει η καταβολή προς τον ΟΑΕΕ εντός του Αυγούστου των οφειλών του 3ου διμήνου που έληξαν 31 Ιουλίου, χωρίς συνέπειες, κατ΄ εξαίρεση, λόγω ανωτέρας βίας.

          Συμβουλεύουμε τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ που δεν μπόρεσαν να καταβάλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές του 3ου διμήνου μέχρι 31 Ιουλίου 2015, να το πράξουν πριν το τέλος του Αυγούστου, κανονικά στις τράπεζες, χωρίς περαιτέρω συνέπειες.

          Σύμφωνα με πληροφόρηση που έχουμε, δεν προκύπτει απώλεια των διαφόρων ρυθμίσεων, για λόγους ανωτέρας βίας από την τραπεζική αργία των τριών εβδομάδων. Ως εκ τούτου οι κωδικοί για πληρωμές του ΟΑΕΕ στις τράπεζες ακόμα και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ιουλίου θα παραμείνουν σιωπηρά ξεκλείδωτοι μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

© 2016 Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών - ΕΕΣΠ. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp S.A.

Search