Τηλ.: +30 2610 273 257, 2610 223 740
Fax:  +30 2610 223 740
Email: eesp@otenet.gr

Πλατεία Γεωργίου Α' 25
Πάτρα, 26221, Ελλάδα
    

Εισήγηση του Προέδρου του Ε&ΕΣΠ Γιώργου Ρώρου στη συγκέντρωση 17/06/2015 για τον ΟΑΕΕ

Το κοινωνικοασφαλιστικό και η απασχόληση είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα όχι μόνο της χώρας μας αλλά και όλων των Ευρωπαϊκών χωρών. Ανάγεται σε θεσμικά πρότυπα εποχών που επικρατούσαν άλλες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

Ωστόσο οφείλουμε να αναδείξουμε σαν υπεύθυνους, όσους από το 1955 και μετά κυβέρνησαν τη χώρα και έλαβαν πολιτικές αποφάσεις για το ασφαλιστικό – αποφάσεις που οδήγησαν σε αδιέξοδο με τη νομιμοφανή αφαίρεση, των αποθεματικών των ασφαλιστικών οργανισμών, την υποχρεωτική κατάθεση των αποθεματικών στην τράπεζα Ελλάδος σε κρατικούς τίτλους, την πολυδιάσπαση ταμείων για εξυπηρέτηση και δημιουργία θέσεων για ημετέρους κ.α.Με τα χρήματα των Ασφαλιστικών Ταμείων δόθηκαν δάνεια για επιχειρηματικές μονάδες που ποτέ δε λειτούργησαν , καλύφθηκαν αδηφάγες τρύπες του προϋπολογισμού, χαρίστηκαν χρέη σε ανώνυμες ποδοσφαιρικές εταιρίες έγιναν πολλοί πλούσιοι.Το κράτος είναι ο μεγάλος οφειλέτης των Ασφαλιστικών οργανισμών. Προϋπόθεση για βιώσιμο, αξιόπιστο Ασφαλιστικό Σύστημα είναι να μην προκληθούν ρωγμές στον κοινωνικό ιστό.Η θυσία ήταν μονόπλευρη όταν το σύστημα λειτούργησε σαν κλειστό πρόβλημα του ταμείου χωρίς κοινωνικές ευαισθησίες.Όσοι προσβλέπουν στα αδιέξοδα του Ασφαλιστικού συστήματος για να πλουτίσουν μέσω ιδιωτικών ασφαλειών θα πρέπει να αποθαρρυνθούν.Γενικότερα βέβαια το ασφαλιστικό αποτελεί κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα πρώτης προτεραιότητας που απαιτεί γενικότερη συζήτηση και διευθέτηση. Πριν απ’ όλα βέβαια απαιτείται η έρευνα και παραδειγματική τιμωρία όσων ενέχονται σε παράνομες πράξεις και σκάνδαλα έχοντας οδηγήσει τα ασφαλιστικά ταμεία στο σημερινό οικονομικό αδιέξοδο. Κεντρικό ζητούμενο είναι η διασφάλιση του Δημόσιου  χαρακτήρα του και της λειτουργίας του με φερέγγυο τρόπο και βιώσιμη προοπτική με άμεσο πρόβλημα ως προς αυτό τη κεφαλαιακή στήριξη.Σε αυτή τη γενικότερη συζήτηση καταθέτουμε ορισμένες βασικές σκέψεις:·         Σύσταση ενιαίου Φορέα κοινωνικής ασφάλισης Ελ. Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων και Ενιαίου Φορέα Υγείας.·         Μελέτη διαχωρισμού των κλάδων σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης με παράλληλο διαχωρισμό της εισφοράς για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από αυτή της σύνταξης.·         Σύνδεση των Ασφαλιστικών υποχρεώσεων προς τον φορέα ασφάλισης με τη φοροδοτική ικανότητα της επιχείρησης. Οι υποχρεωτικές εισφορές να καθορίζονται όχι μόνο βάσει ασφαλιστικής αρχαιότητας αλλά βάσει συστήματος συνδυασμού με το τζίρο και τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης.·         Εφόσον δεν δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας ασφάλισης να υπάρξει ειδική μέριμνα για τις «προαιρετικές περιοχές» του ΟΑΕΕ καθιέρωση ειδικής χαμηλής κλίμακας εισφοράς στον ΟΑΕΕ για τους επιτηδευματίες που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.  Τα τελευταία μέτρα νόμος 4321/2015(ρύθμισης 100 δόσεων) το τέλος των διώξεων από τα ΚΕΑΟ, η αφαίρεση από τα πινάκια των δικαστικών υποθέσεων για οφειλές στον ΟΑΕΕ σε συνεργασία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Νίκο Παρασκευόπουλο, η νομοθετική ρύθμιση που προωθείται ώστε να μην υπάρχουν προσημειώσεις και προσαυξήσεις φόρων σε όσους εκ των ασφαλισμένων καθυστερούν την καταβολή οφειλών, το «ακατάσχετο» των λογαριασμών που προωθείται, λογαριασμούς από τους οποίους αποπληρώνονται οι δόσεις υπέρ του ΟΑΕΕ, οι δεσμεύσεις ότι ο ΟΑΕΕ δεν θα ζητήσει κατασχέσεις κ.α. κινούνται σε θετική κατεύθυνση.Περίπου 115.000 ασφαλισμένοι έκαναν χρήση του νόμου 4321/2015 (100 δόσεις) ενώ η παράταση  έως το τέλος του μήνα 26 Ιουνίου δίνει την ευκαιρία τακτοποίησης και άλλων επαγγελματιών.Η συνεχιζόμενη όμως κατάσταση, δεν εγγυάται ότι θα είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις της ρύθμισης στο άμεσο μέλλον.  Διασφάλιση των βασικών όρων αξιοπρεπούς διαβίωσης των μικρομεσαίων.·         Άμεση θεώρηση βιβλιαρίων υγείας με αποδέσμευση από την ασφαλιστική ενημερότητα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2015.·         Αποποινικοποίηση και ακατάσχετο της πρώτης κατοικίας για χρέη προς τον ΟΑΕΕ. Απαγόρευση πλειστηριασμών για τους έχοντες πραγματική οικονομική αδυναμία.·         Κεφαλαιοποίηση – με αφαίρεση των πρόστιμων και προσαυξήσεων που προέκυψαν από το 2010 και μετά- των μέχρι σήμερα ασφαλιστικών οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα αποπληρωμής μετά την 1/1/2016 σε αριθμό δόσεων και ποσό ανάλογο του επιχειρηματικού ή προσωπικού εισοδήματος.·         Αύξηση του ποσού οφειλής που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη του οφειλέτη από 20.000 Ευρώ που είναι σήμερα, σε 40.000Ευρώ προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.·         Ειδικό πρόγραμμα δανειοδότησης ελεύθερων επαγγελματιών στο πρότυπο του προγράμματος του ΤΕΜΠΜΕ για αποπληρωμή χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.·         Αφαίρεση προαιρετικά, οφειλόμενων ασφαλιστικών ετών, για όσους ασφαλισμένους έχουν θεμελιώσει τα απαιτούμενα έτη, για τα οποία έχουν καταβάλει τις εισφορές και έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση με αναλογική μείωση της σύνταξης.·         Επιβράβευση των συνεπών ασφαλισμένων. ·         Στόχος η επανένταξη 350.000 ασφαλισμένων που έχουν απολέσει το δικαίωμα ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι γνωρίζουν ότι το σύστημα είναι ανταποδοτικό και το ύψος της σύνταξής τους εξαρτάται από τις εισφορές, επομένως μόλις θα έχουν τη δυνατότητα και θα ανακτήσουν το εισόδημά τους θα επιδιώξουν να πληρώσουν τα χρέη τους και να επιλέξουν ανωτέρα κλίμακα ασφαλιστικών εισφορών. Κεντρικό ζητούμενο η διασφάλιση του Δημοσίου χαρακτήρα του Ασφαλιστικού συστήματος και η λειτουργία με φερέγγυο τρόπο και βιώσιμη προοπτική.·         Τα διαθέσιμα για τους ανέργους επιχειρηματίες περίπου 200εκατ. Ευρώ που παρακρατήθηκαν από εμάς με χαλάρωση των όρων και προϋποθέσεων να δοθούν στους ανέργους Μ. Μεσαίους.Εμείς όμως κύριε Διοικητά του ΟΑΕΕ μπορούμε να πάρουμε μέτρα για καλύτερες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους.Μέτρα αξιοποίησης των διαθεσίμων και της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισμών με βάση κριτήρια ασφαλούς και εγγυημένης απόδοσης μακριά από τη λογική του χρηματιστηριακού ή άλλου τζόγου. Ενίσχυση για συγχώνευση – αναδιοργάνωση – εκσυγχρονισμό μείωση εξόδων(ενοίκια, υπάλληλοι κ.λ.π.) των ταμείων.Λειτουργία ελεγκτικών μηχανισμών του οργανισμού.Οι νέοι πόροι να προέλθουν απ’ την φορολογία των «εχόντων» και όσων επωφελήθηκαν απ’ τη λεηλασία των αποθεμάτων της κοινωνικής ασφάλισης.Συγκεκριμένα:                                                                                                                   ·         Πολυκαταστήματα – Πολυχώροι να συνεισφέρουν με ποσοστό επί του τζίρου.·         Φορολόγηση μερισμάτων απ’ τις μετοχές.·         Το 50% προστίμων από το Υπουργείο Εμπορίου ή την Αρχή Ανταγωνισμού σε περίπτωση αισχροκέρδειας (καρτέλ κ.α.)·         Ειδική φορολόγηση τυχερών παιχνιδιών.·         Πρόστιμα από το παραεμπόριο.·         Ασφάλιση όλων των μελών των ΑΕ ανεξαρτήτου ποσοστού.·         Κατάργηση του ορίου των 2.000 κατοίκων για ασφάλιση των επιχειρήσεων στον ΟΑΕΕ.Τέλος, εμείς θα είμαστε μαζί σας γνωρίζοντας τις προθέσεις σας τους 2 μήνες που είστε στη θέση του Διοικητή σπάζοντας αποστήματα και παθογένειες χρόνων. Δεν είναι δυνατόν συνάδελφός μας να πληρώνει 52,5 χρόνια στον οργανισμό σε 2 παράλληλες εισφορές ταμείο εμπόρων και ΤΕΒΕ αλλά εξ αιτίας στρεβλώσεων να μην μπορεί να πάρει σύνταξη. Μάλλον πρέπει να τον τιμήσουμε ως ευεργέτη του ταμείου μας αντί να τον παραδώσουμε στην αδηφάγο γραφειοκρατία.Έχουμε πλήρη αντίληψη της πραγματικότητας που διανύουμε και το κρίσιμο των στιγμών.Αντιλαμβανόμεθα το σκληρό πόλεμο που διεξάγεται αυτό το διάστημα με επίκεντρο τη χώρα μας από τους διεθνείς «γύπες των αγορών».Είμαστε απέναντι στους δανειστές – τοκογλύφους , είμαστε με τις κόκκινες γραμμές σε ένα λαό που έχει υποστεί τη βάναυση επίθεση πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά. Είμαστε υπέρ της παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης με μοχλό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για μια «κοινωνία της συνοχής, κοινωνία της αλληλεγγύης».

© 2016 Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών - ΕΕΣΠ. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp S.A.

Search