Τηλ.: +30 2610 273 257, 2610 223 740
Fax:  +30 2610 223 740
Email: eesp@otenet.gr

Πλατεία Γεωργίου Α' 25
Πάτρα, 26221, Ελλάδα
    

ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΟΑΕΕ

Πάγιο αίτημα του Ε.Ε.Σ.Π. ήταν η αποποινικοποίηση των οφειλών για ίδιες εισφορές των ασφαλισμένων προς τον Ο.Α.Ε.Ε.Ένα άδικο και επαχθές μέτρο που εφάρμοζαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και παρόλες τις παρεμβάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος δεν το απέσυραν με το αίολο επιχείρημα «δεν μας αφήνει η τρόϊκα». Μάλλον έλλειπε η πολιτική βούληση.

Με τον Ν.4321/2015 καταργήθηκε το παραπάνω αναχρονιστικό μέτρο, δηλ. να πηγαίνει ένας έμπορος φυλακή λόγω οφειλών στο ταμείο που έτσι κι αλλιώς άφηναν τον ίδιο και την οικογένεια του χωρίς ασφάλιση, σύνταξη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.Με την κατάργηση του άδικου νόμου ισχύουν τα εξής:·         Δεν υποβάλλονται εφεξής μηνυτήριες αναφορές.·         Μηνύσεις για τις οποίες εκκρεμεί εκδίκαση, τίθενται στο αρχείο με διάταξη του αρμοδίου Εισαγγελέα.·         Εφέσεις και αιτήσεις αναιρέσεων (εκκρεμή ένδικα μέσα) δεν συζητούνται ή αν έχουν εισαχθεί για συζήτηση αποσύρονται με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα και τίθενται στο αρχείο.·         Ποινικές αποφάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί, κατά την δημοσίευση του Νόμου, δεν εκτελούνται και αν έχει αρχίσει η εκτέλεσή τους, διακόπτεται. Επίσης με το άρθρο 38 του Νέου Νόμου 4331 αλλάζουν οι προϋποθέσεις οφειλών για συνταξιοδότηση.·        Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου, το ανώτατο όριο οφειλής για την έναρξη καταβολής της σύνταξης αναμορφώνεται από 20.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ, παρακρατούμενες σε δόσεις που δεν μπορούν να είναι περισσότερες από εξήντα (60)·        Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου, κατ’ εξαίρεση οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης έως 30/9/2015 μπορούν να υπαχθούν σε ειδικό καθεστώς συμψηφισμού με αναδρομικές συντάξεις, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου. Συνολικά το ποσό που συμψηφίζεται και παρακρατείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ. Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν υποβάλλει αίτηση στον Ο.Α.Ε.Ε. να υποβάλλουν ΑΜΕΣΑ, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις, για τυχόν μεμονωμένα περιστατικά άρνησης να επικοινωνούν με τα γραφεία του Ε.Ε.Σ.Π. Τηλ.:2610 273257, Fax: 2610 223740,emaileesp@otenet.gr

© 2016 Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών - ΕΕΣΠ. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp S.A.

Search