Τηλ.: +30 2610 273 257, 2610 223 740
Fax:  +30 2610 223 740
Email: eesp@otenet.gr

Πλατεία Γεωργίου Α' 25
Πάτρα, 26221, Ελλάδα
    

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε&ΕΣΠ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΩΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε.

Ενημερώνουμε ότι στο Δ.Σ. του ΟΑΕΕ διορίστηκε ο Πρόεδρος του ΕΕΣΠ, κύριος Γεώργιος Ρώρος προτεινόμενος από την ΕΣΕΕ που συμμετέχει ως κοινωνικός εταίρος.

© 2016 Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών - ΕΕΣΠ. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp S.A.

Search