Τηλ.: +30 2610 273 257,
                2610 223 740
Fax:  +30 2610 223 740

Email: eesp@otenet.gr

Πλατεία Γεωργίου Α' 25
Πάτρα, 26221, Ελλάδα

Δελτίο Τύπου για τροποποίηση κώδικα επαγγελματικών μισθώσεων

Σας ενημερώνουμε για την επιστολή μας προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κο Χαράλαμπο Αθανασίου με θέμα «το σχέδιο τροποποίησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τις επαγγελματικές μισθώσεις»

 Κύριε Υπουργέ,Με το έγγραφο μας επιθυμούμε να επισημάνουμε τον κίνδυνο που υφίσταται για τους επιχειρηματίες στο σχέδιο της τροποποίησης του κώδικα πολιτικής Δικονομίας που έχετε εισαγάγει στο κοινοβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.Συγκεκριμένα στο Άρθρο 1009 αναφέρεται πως «αν το ακίνητο πλειστηριάστηκε ήταν μισθωμένο με την άσκηση σε αυτό επιχείρησης ο υπερθεματιστής έχει δικαίωμα να καταγγείλει την μίσθωση, όποτε αυτή λύεται μετά την πάροδο δυο μηνών από την καταγγελία. Στην περίπτωση αυτή η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης εκτελείται κατά του μισθωτή και του υπομισθωτή, καθώς και κατά οποιουδήποτε αντλεί τα δικαιώματα του από αυτούς η κατέχει μίσθιο γι αυτούς».Η διάταξη αυτή έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ήδη χειμαζόμενη από την κρίση αγορά (2008-2014). Όταν χιλιάδες ακίνητα δέχονται λόγω της παρατεταμένης ύφεσης, επίθεση πλειστηριασμών – κατασχέσεων και επομένως θα αλλάξουν χέρια.Οι επιχειρήσεις που έχουν μισθώσει επαγγελματικά  ακίνητα, έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά κι έχουν πετύχει υπεράξιες από την χρήση της επαγγελματικής τους έδρας. Εφόσον ο υπερθεματιστής προβεί σε χρήση του δικαιώματος του ανωτέρου άρθρου γίνεται αντιληπτό ότι επιχειρήσεις θα δουν τους κόπους μιας ζωής να εξανεμίζονται.Θεωρούμε ότι άμεσα θα πρέπει η διάταξη αυτή να αποσυρθεί και να ισχύσει ότι ίσχυε έως σήμερα.«Αν το ακίνητο που πλειστηριάστηκε ήταν μισθωμένο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 614 και 616 του Αστικού Κώδικα. Στην περίπτωση του άρθρου 615 Α.Κ. η περίληψη εκτελείται κατά του μισθωτή, αφού περάσουν οι προθεσμίες του άρθρου αυτού που αρχίζουν αφότου η περίληψη επιδοθεί στον μισθωτή».

© 2016 Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών - ΕΕΣΠ. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp S.A.

Search